Participa en Pull&Play

Hola!

Obrim convocatòria per participar al projecte artístic PULL&PLAY.

Hem estat seleccionats dins del programa ART FOR CHANGE de la Fundació «la Caixa» d’entre les més de 300 propostes presentades en tot l’estat espanyol.

Tenim un repte inèdit:

Volem co-crear una peça escènica multidisciplinària amb la comunitat sorda, jugant amb les vibracions de màquines sonores, el teatre gestual, la il·luminació i una llengua de signes creativa (soundpainting).

Un procés i projecte inclusiu que serà presentat l’octubre de 2021 al Teatre del Raval Gandia dins del RRRR! Art i Reciclatge.

T’animes a participar?

Busquem persones sordes que tinguen ganes de formar part d’aquest projecte escènic (independentment del seu grau de sordesa):

 • Vols participar en un procés creatiu amb artistes professionals?
 • T’agradaria aprendre un llenguatge de signes per crear música?
 • T’imagines experimentar i jugar amb unes màquines sonores insòlites?
 • Vols ajudar-nos a crear un espectacle accessible per a totes les persones?

Si has respost que sí, continua llegint…

Com ho farem?

El projecte té tres fases:

 • PRIMERA FASE: INVESTIGACIÓ I EXPERIMENTACIÓ «SORDONORA»:
  • 29 de juny i 1 de juliol
  • 6, 7 i 8 de juliol
  • 13, 14 i 15 de juliol
 • SEGONA FASE: CREACIÓ ESCÈNICA
  • 14 i 16 de setembre
  • 21 i 23 de setembre
 • TERCERA FASE: ASSAIG GENERAL
  • 5 i 7 d’octubre
 • PRESENTACIÓ OFICIAL DE L’ESPECTACLE:
  • 15 i 16 d’octubre a les 18:00h
  • 22 i 23 d’octubre a les 18:00h
 • FI DE FESTA: paella col·lectiva (dia a determinar).

Horaris: de 18:00 a 19:30h

On ho farem?

 • Totes les sessions es realitzaran a les instal·lacions del Teatre del Raval de Gandia (c. Sant Ramon, 8).

Si vens de fora de Gandia ens farem càrrec de les despeses de desplaçament.

Cal tindre coneixements previs?

Noooo! Volem fer arribar l’experiència artística a totes les persones independentment de la seua història. Creiem que tots som artistes i que podem crear junts.

Hi haurà intèrpret de signes a les sessions?

Si, a cada sessió disposarem d’un intèrpret de llengua de signes per facilitar la comunicació i el treball col·lectiu. Si no saps la llengua de signes no passa res.

Hi ha que tenir algun grau de sordera en concret?

No, el projecte està pensat per a tot tipos de sordesa i pèrdua auditiva, des de hipoacúsia lleu fins a sordesa profunda.

Mira una de les nostres màquines sonores…

—CASTELLÀ—

¡Hola!

Abrimos convocatoria para participar en el proyecto artístico PULL&PLAY.

Hemos sido seleccionados dentro del programa ART FOR CHANGE de la Fundació «la Caixa» de entre las más de 300 propuestas presentadas en todo el estado español.

Tenemos un reto inédito:

Queremos co-crear una pieza escénica multidisciplinar con la comunidad sorda, jugando con las vibraciones de máquinas sonoras, el teatro gestual, la iluminación y una lengua de signos creativa (soundpainting).

Un proceso y proyecto inclusivo que será presentado en Octubre de 2021 en el Teatre del Raval Gandia dentro del RRRR! Art i Reciclatge.

¿Te animas a participar?

Buscamos personas sordas que tengan ganas de formar parte de este proyecto escénico (independientemente de su grado de sordera):

 • ¿Quieres participar en un proceso creativo con artistas profesionales?
 • ¿Te gustaría aprender un lenguaje de signos para crear música?
 • ¿Te imaginas experimentar y jugar con unas máquinas sonoras insólitas?
 • ¿Quieres ayudarnos a crear un espectáculo accesible para todas las personas?

Si has respondido que sí, continúa leyendo…

¿Cómo lo haremos?

El proyecto tiene tres fases:

 • PRIMERA FASE: INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN SONORA:
  • 29 de Junio y 1 de Julio
  • 6, 7 y 8 de Julio
  • 13, 14 y 15 de Julio
 • SEGUNDA FASE: CREACIÓN ESCÉNICA
  • 14 y 16 de Septiembre
  • 21 y 23 de Septiembre
 • TERCERA FASE: ENSAYO GENERAL
  • 5 y 7 de Octubre
 • PRESENTACIÓN OFICIAL DEL ESPECTÁCULO:
  • 15 y 16 de Octubre a las 18:00h
  • 22 y 23 de Octubre a las 18:00h
 • FIN DE FIESTA: paella colectiva (día a determinar).

Horario: de 18:00h a 19:30h

¿Dónde lo haremos?

 • Todas las sesiones se realizarán en las instalaciones del Teatre del Raval de Gandia (c. Sant Ramon, 8).

Si vienes de fuera de Gandia nos haremos cargo de los gastos de desplazamiento.

¿Hay que tener alguna aptitud especial?

¡Noooo! Queremos acercar la experiencia artística a todas las personas con independencia de su historia. Creemos que todos somos artistas y que podemos liarla juntos.

¿Hay intérprete de lengua de signos en las sesiones?

Sí, a cada encuentro con el grupo tendremos a nuestra disposición de un intérprete de lengua de signos para facilitar la comunicación y el trabajo en equipo.

¿Qué grado de sordera hay que tener?

Ninguno en concreto, el proyecto está orientado a todos los niveles de pérdida auditiva, desde hipoacusia leve hasta sordera profunda.

Mira una de nuestras máquinas sonoras…

PARTICIPA EN PULL AND PLAY

Leave this field blank
Si decidisc participar en el projecte, em compromet a assistir al 80% de les sessions per a garantir el bon funcionament del projecte. — Si decido participar en el proyecto, me comprometo a asistir al 80% de las sesiones para garantizar el buen funcionamiento del proyecto.

El enemigo del arte es la ausencia de limitaciones.

Orson Welles (1915-1985)

Blog Pull&Play