Pull&Play

COMPANYIA SONORA

investigació i creació artística a través del món dels sords
investigación y creación artística a través del mundo de los sordos

Com seria crear una peça escènica des de la perspectiva d’una persona sorda?

Quan un estudia música poques vegades pensa en el silenci, en la no-música, en el buit.

Quan el músic (artista) ix a escena, el públic escolta atent, s’emociona, aplaudeix, xiula o li canta les quaranta.Poques vegades pensem en la incomunicació, l’aïllament o en la involuntària indiferència.

Quasi mai ens imaginem que pot haver algú que no escolta, que no s’emociona, que no sap quan te que aplaudir o quan te que protestar.

Nosaltres som artistes oients de la CIA. SONORA i tenim moltes preguntes sobre el món dels sords:

 • Com és la vida d’una persona sorda?
 • Pot fer música? Pot ballar? Pot actuar?
 • De quina manera percep el món?
 • Com pensa un sord?
 • Com puc comunicar-me amb ell?
 • Sabré apreciar el que està experimentant?

Molt per aprendre.

Tenim una oportunitat de trobar respostes junts.

Volem co-crear una peça escènica multidisciplinària amb la comunitat sorda, jugant amb les vibracions de màquines sonores, el teatre gestual, la il·luminació i una llengua de signes creativa (soundpainting).

Ens hem inventat una paraula per definir el nostre joc: ART SORDNOR.

PULL AND PLAY és un projecte interdisciplinar amb una clara vocació inclusiva, performativa i interactiva. So, música, màquines sonores, escena, moviment i tecnologia al servei d’una experiència sensorial accesible a tothom.

Artistes oients i persones sordes treballant juntes per crear una peça escènica multidisciplinar a partir del silenci, de les vibracions, dels gestos i de la creativitat de les persones sordes juntament amb el col·lectiu artístic CIA SONORA.

El gest es convertirà en so, el so esdevindrà llum, i la llum en moviment. I així successivament, generant diverses escenes inclusives i participatives on tothom serà benvingut.

Objectius del projecte

 • L’objectiu general del projecte és l’apoderament artístic de la comunitat sorda de Gandia (i València) i la promoció de la cultura, des del punt de vista creatiu de la pròpia comunitat i de l’accessibilitat, perquè esdevinguen motors de transformació social al municipi de Gandia i a la comarca de La Safor.
 • Propiciar la participació de les persones sordes en el procés de creació d’una peça escènica sonora de reciclatge.
 • Investigar les opcions sonores, plàstiques i escèniques dels objectes quotidians i els residus, a través de l’adaptació i construcció de màquines sonores.
 • Investigar els recursos i les possibilitats tècniques de l’expressió corporal no parlada, des d’una perspectiva participativa, transversal i inclusiva.
 • Esperonar la creativitat de les persones sordes i la seua integració social.

/// CASTELLANO

¿Cómo sería crear una pieza escénica desde la perspectiva de una persona sorda?

Cuando uno estudia música pocas veces piensa en el silencio, en la no-música, en el vacío.

Cuando el músico (artista) sale a escena, el público escucha atento, se emociona, aplaude, silba o le canta las cuarenta.

Pocas veces pensamos en la incomunicación, el aislamiento o en la involuntaria indiferencia.

Casi nunca nos imaginamos que puede haber alguien que no escucha, que no se emociona, que no sabe cuando tiene que aplaudir o cuando tiene que protestar.

Nosotros somos artistas oyentes de la CIA. SONORA y tenemos muchas preguntes sobre el mundo de los sordos:

 • ¿Cómo es la vida de una persona sorda?
 • ¿Puede hacer música? ¿Puede bailar? ¿Puede actuar?
 • ¿De qué manera percibe el mundo?
 • ¿Cómo piensa un sordo?
 • ¿Cómo puedo comunicarme con él?
 • ¿Cómo apreciar lo que está sintiendo?

Mucho para aprender.

Tenemos la oportunidad de encontrar respuestas juntos.

Queremos co-crear una pieza escénica multidisciplinaria con la comunidad sorda, jugando con las vibraciones de máquinas sonoras, el teatro gestual, la iluminación y una lengua de signos creativa (soundpainting).

Nos hemos inventado una palabra para definir el juego: ARTE SORDONORO.

PULL AND PLAY es un proyecto con una clara vocación inclusiva, performativa e interactiva. Sonido, música, máquinas sonoras, escena, movimiento y tecnología al servicio de una experiencia sensorial accesible para todos.

Artistas oyentes y personas sordas trabajando juntas para crear una pieza escénica multidisciplinar a partir del silencio, de las vibraciones, de los gestos y de la creatividad colectiva de la comunidad sorda.

El gesto se convertirá en sonido, el sonido en luz y la luz en movimiento. Y así, sucesivamente, generando diversas escenas inclusivas y participativas donde todo el mundo será bienvenido.

Objetivos del proyecto

 • El objetivo general del proyecto es el empoderamiento artístico de la comunida sorda de Gandia (y Valencia) y la promoción de la cultura, desde el punto de vista creativo de la propia comunidad y de la accesibilidad, para que se conviertan en motor de la transformación social del municipio de Gandia y de la comarca de La Safor.
 • Favorecer la participación de las personas sordas en el proceso de creación de una pieza escénica sonora-sorda de reciclaje.
 • Investigar las opciones sonoras, plásticas y escénicas de los objetos cotidianos y residuos, a través de la adaptación y construcción de máquinas sonoras.
 • Investigar los recursos y las posibilidades técnicas de la expresión corporal no hablada, desde una perspectiva participativa, transversal e inclusiva.
 • Fomentar la creatividad de las personas sordas y su integración social.