Mapping. Visuals. Colors.

1, 2, 3… provant projeccions en escena.

Imatges. Textures. Patrons. Colors.

Ritmes òptics.

Buscant formes interessants per generar un impacte, un record.

Als comandaments: Suso Melo.