Primer taller, coneixent-nos.

Primer taller creatiu amb el grup de persones sordes!

D’esquerra a dreta: Cristina, Isabel, Cuevas (mediador i participant), María Luisa, Cento (artista-educador), Sílvia (intèrpret de LSE), Francesc (artista), Ruth (artista-educadora), José Juan, Toni i Moncef.

Com és la vida d’una persona sorda?

Amb aquesta pregunta hem obert un espai on desvetllar les similituds i diferències entre nosaltres, oients, i les persones sordes.

Lo interessant va esdevindre també durant la dinàmica: converses informals compartint històries de superació personal.

Al grup tenim diversitat de sordesa: des de sords profunds fins a hipoacúsia lleu.

Sords que han après a parlar perfectament o sords que fan servir la llengua de signes.