Teatre corporal i soundpainting.

Avui hem anat directament a moure el cos. Ruth Palonés ens ha guiat en una sessió de teatre on hem treballat els diferents nivells de tensió corporal.

A partir d’ací hem jugat a improvisar escenes quotidianes.

Després hem parlat sobre el referents artístics sords i sobre el VISUAL VERNACULAR, un sistema de signes artístic que combina la llengua de signes amb el teatre gestual i la poètica per crear històries:

Per acabar hem jugat amb l’objecte: el bidons.

I hem improvisat col·lectivament amb el SOUNDPAINTING.

Què és el soundpainting?

Segons la seva pròpia web:

«Soundpainting es el lenguaje universal de señas para la composición multidisciplinaria en vivo, el cual es interpretado por músicos, actores, bailarines y artistas visuales. En la actualidad (2021) la lengua está compuesta por más de 1500 gestos que son utilizados por el Soundpainter (compositor) para indicar el tipo de material que desea de los intérpretes. Éste realiza una composición mediante la variación de los diferentes parámetros de cada conjunto de los gestos expresados. El Soundpainting fue creado por Walter Thompson en Woodstock, Nueva York, en 1974.»

Pàgina web soundpainting.com